Næringseiendom og utvikling i Bjugn!

Myranpark AS er et eiendomselskap som selger næringstomter i Bjugn kommune. Unike tomter i umiddelbar nærhet til Bjugn og Brekstad. Norges nye kampflybase etableres på Ørland Hovedflystasjon samt store utbygginger og forandringer på infrastruktur gjør tomtene atraktive for bedrifter som ønsker å etablere en base sentralt på FOSEN.

 

 

1/5

 

 

Ledige sentrale næringstomter for salg!! Gunstige priser!! Ta kontakt med oss.

© 2015 Myran Park AS                 

Alf Nebbs gate 1, 7160 Bjugn, Mob: 940 01 256 - 905 82 947