Ny adresse

Juni 2018

Myran Park AS har endret sin kontoradresse til:

Alf Nebbs gate 1, 7160 Bjugn

 

Epostadresse: post@myranpark.no

 

Øverste platå begynner å ta form

Februar 2018

Koren Sprengningservice AS og S Lillestrøm sørger for at platå utvikles etter planene. Stein knuses på plassen og kjøres ut til formål på Kampflybasen. I den forbindelse har vi god hjelp fra Veidekke AS Ottersbo.

Første sprenging

Mai 2016

Her klargjøres første salve på platå en hos Myran Park AS. Massen kommer til nytte i.f.b med 220m veibygging videre opp i næringsområdet.

 

Entreprenør er Gustav Melum AS og sprenging utføres av Koren Sprengningsservice AS.

FlexBase AS til Myran Park næringsområde.

April 2016

FlexBase er en nasjonal virksomhet med hovedkontor på Brekstad, Ørland Kommune – Sør-Trøndelag. Vi tilbyr utleie av prefabrikkerte modulbygg med stor fleksibilitet innenfor et bredt spekter av løsninger av høy kvalitet. 

 

Nå invisterer FlexBase AS i tomt og etablerer sine løsninger på Myran Park næringsområde.

 

 

www.flexbase.no

Bygger Europas største vindkraftpark i Midt-Norge

Februar 2016

Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power investerer om lag 11 milliarder kroner i seks vindparker.

Byggestart av vindparkene er allerede i andre kvartal i år, og vil etter planen stå ferdig i 2020, og gi en årlig kraftproduksjon på 3,4 TWh.

Det tilsvarer strømforbruket til 170.000 norske husholdninger. Vindkraftparken, som blir Europas største landbaserte prosjekt, bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord i Midt-Norge. Dette er et av de absolutt største industriprosjektene i Fastlands-Norge, og vil være viktig for den videre satsingen på fornybar energi her til lands, sier næringsminister Monica Mæland om nyheten. Dette vil gi verdiskaping og arbeidsplasser til hele Trøndelag. (Kilde: E24)

Næringstomt på 2500m2 tilsalgs

Oktober 2015

Sentral næringstomt på ca 2,5 mål i Botngård sentrum tilsalgs.

Tomten er ferdig oppmålt og trenger lite med forberedelser før bygging. Godkjent vei er ferdig opparbeidet til tomten.

Ta kontakt med oss på epost: myranpark@gmail.com eller på vår kontaktside for nærmere informasjon.

 

GRATIS ved tilgjengelig

Oktober 2015

GRATIS ved på rot ønskes fjernet fra stort areal nær Botngård sentrum.

 

Enkel tilkomst. Arealet er tigjengelig for de som ønsker god trim og gratis ved. Eventuellt kan vi inngå avtale med enkeltpersoner/lag som ønsker å ta ned hele området alene.

 

For informasjon ring mob: 940 01 256 eller kontakt oss fra vår kontaktside på vår hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

Solgte stortomt til over 4 mill. i Botngård

Juli 2015

Bjugn kommune har solgt en 6000 m² tomt midt i Botngård sentrum til Rædergård Entreprenør AS.

Vi ser på Botngård som et interessant område som vil utvikle seg fremover. Vi har på mange måter kjøpt indrefileten, sier Rædergård.

Myran Park AS sitt næringsområde ligger ca 900m fra dette området som Rædergård har kjøpt. (kilde:Fosna-Folket)

 

http://www.fosna-folket.no/n_ringsliv/article11273711.ece#3

Statkraft bygger vindkraft på Fosen!!

Juni 2015

Statkraft bygger vindkraft på Fosen.

Statkraft, TrønderEnergi, NTE, Agder Energi og Statnett er enige om å gjøre en ny vurdering av mulighetene for å bygge ut vindkraftprosjekter på til sammen 1000 Megawatt i Midt-Norge.

(kilde: Fosna-Folket) 

 

http://www.fosna-folket.no/n_ringsliv/article11239199.ece

Sentrumsutviklingen

Juni 2015

Mye skjer i fremtiden med Botngård sentrum. Ved å følge linken under kan dere se planene som kommunen har for fremtiden.

 

http://epapir.fagtrykk.no/Web/epapir/bjugnkommune/Botngard/botngard.html#64

Vindkraftprosjekt på Fosen

Juni 2015

Dette er en meget positivt!!

 

Mandag var det ekstraordinært styremøte i Statkraft, der styret tok stilling til en utvidet redegjørelse som ble sendt til næringsminister Monica Mæland (H). I redegjørelsen kommer det fram at Statkraft mener prosjektene på Fosen er lønnsomme, mens Snillfjord ikke vil være lønnsomt. Forklaringen på at Fosen er lønnsomt, er at det blåser mer der, heter det i redegjørelsen. (Kilde: Adressa)

 

Du kan lese mer om saken her.

 

 

Kommunesenter i Botngård

Juni 2015

Vi har avklart minst to viktige ting. Forslaget er at politisk og administrativ ledelse skal ligge i Botngård. Kommunen skal hete Ørland, sier Ørland-ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp).

Forhandlingsutvalget fra Ørland og Bjugn hadde sitt siste møte torsdag kveld.

Intensjonsavtale blir lagt frem til politisk behandling i kommunestyret på Ørland torsdag neste uke. Bjugn kommunestyre skal behandle intensjonsavtalen i kommunestyret 23. juni. (Kilde: Fosna-Folket)

 

Myran Park AS mener dette er meget positivt for næringslivet i Botngård.

Reguleringsplanarbeid FV 710 i Bjugn Kommune - Storkruktjønna

Juni 2015

Statens Vegvesen starter arbeidet med reguleringsplanen for Fv 710. Dette vil bli i umiddel nærhet til Myran Park AS sitt næringsområde og kan bli av stor interesse for entreprenører som blir involvert i arbeidet. Næringsarealet innholder en stor del masse som kan bli av interesse for bruk i vegprosjektet.

Gunstige avtaler kan inngåes.

Bygging av veg er godt igang

Mai 2015

Tilkomstveg til tomten er igangsatt. Det er Bjugn Kommune som er ansvarlig for å føre frem veg til tomten. Entreprenør Frode Johansen fikk anbudet på denne jobben.

Området prosjekteres

Mai, 2015

Prosjektet er godt igang. Et forslag til plantegning er presentert og skal nå drøftes og endelig plantegning av prosjektet og området vil publiseres når dette er klart.

 

Mer om Bjugn kommune og kommunens fremtidsplaner kan leses på deres hjemmesider. 

http://www.bjugn.kommune.no

Næringsområdet Myran kjøpes

Mai, 2015

Myran Park AS inngår avtale med Bjugn kommune om kjøp av 30 000m2 næringsareal. Dette vil bli selskapets første satsningsområde og har stor tro på at disse tomtene vil bli solgt fort. Dette skyldes området`s sentrale plassering.

Myran Park AS etableres

Mai, 2015

Myran Park AS etableres som et aksjeselskap med forretningsadresse Emil Schanches gt 6, 7160 Bjugn. 

Please reload

© 2015 Myran Park AS                 

Alf Nebbs gate 1, 7160 Bjugn, Mob: 940 01 256 - 905 82 947